Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

 

Marek Jaślan

Od kilku lat pracuje w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Departamencie Rozwoju Infrastruktury, gdzie prowadzi portal Polska Szerokopasmowa. Wcześniej brał udział m.in. w tworzeniu pierwszych czasopism w Polsce poświęconych Internetowi. Absolwent wydziału handlu zagranicznego SGH oraz dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Jaworski

Informatyk Wojewódzki w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 2006 r. Jest odpowiedzialny za rozwój informatyki w Urzędzie oraz nadzór nad bieżącą obsługą informatyczną PUW. W latach 1997 – 2005 był odpowiedzialny za wdrożenie systemów zabezpieczenia społecznego w województwie podkarpackim. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Kopczyński

Główny specjalista w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zajmuje się obsługą projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Krzysztof Kuś

Główny specjalista w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zajmuje się obsługą projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.

Paweł Matuła

Jest programistą baz danych, projektantem systemów informatycznych, administratorem systemów Windows Server. Od 2003r. zaangażowany w realizację dużych projektów informatycznych tworzonych dla PIP. Od kilkunastu lat pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, gdzie obecnie zajmuje stanowisko kierownika Sekcji Analiz i Informatyki. W wolnym czasie uprawia paralotniarstwo.

Piotr Mierzwiński

Rzecznik Prasowy Centralnego Ośrodka Informatyki oraz osoba odpowiedzialna m.in. za działania informacyjne związane z programem pl.ID. Od początku kariery zajmuje się komunikacją i marketingiem. Pracował dla różnych branż i wielu firm takich jak Belkin, Michelin, Unity Line, Asus czy TMS Brokers.

Jacek Orłowski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych. Przez ponad 6 lat aktywnie współtworzył popularny miesięcznik komputerowy CHIP, w którym pracował m.in. jako redaktor działu Software i szef działu Komunikacja. Ma za sobą również kilkuletnią praktykę informatyczną w międzynarodowej korporacji.

Michał Pierzchalski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. OD 2010 r. zaangażowany w realizację dużych projektów informatycznych tworzonych w łonie administracji publ. Członek zespołów projektowych CEIDG i PPK. Ekspert Ministerstwa Gospodarki. Brał udział w opracowywaniu głównych założeń na realizację CEIDG i PPK, postępowań przetargowych na ich realizację oraz na bieżąco zajmuje się rozwojem i utrzymaniem ww. systemów. Współpracuje z wieloma instytucjami administracji publicznej zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej (MF, GUS, KRUS, ZUS, KRS, KRK) oraz podmiotami współpracującymi przy realizacji prowadzonych projektów. Prelegent licznych konferencji i spotkań poświęconych tematyce działalności gosp. w tym CEIDG w całej Polsce i na świecie. Posiada m.in. certyfikaty PRINCE2 Practicioner, PMI, IPMA, ITIL, BPMN, BPML, UML.

Kazimierz Schmidt

Główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. O lat zajmuje się problematyką elektronicznego zarządzania dokumentacją i dokumentu elektronicznego. Współtwórca obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

Włodzimierz Stec

Dr inż. Elektronik; główny specjalista w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zajmuje się problematyką społeczeństwa informacyjnego oraz przygotowaniem i realizacją projektów związanych z tą tematyka.

Marcin Szokalski

Ekspert w Departamencie Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki. Od 2010 r. zaangażowany w projekt budowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od 2013 r. bierze udział w realizacji działania uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach projektu CEIDG. W projekcie odpowiada m.in. za aspekty prawne. Autor analiz i propozycji zmian przepisów związanych z działalnością gospodarczą i e-administracją. Uczestniczył w opracowaniu głównych założeń systemu CEIDG i projektowaniu uruchamianych usług. Współpracuje z przedstawicielami organów administracji publicznej, użytkownikami systemu CEIDG i EPK, partnerami oraz wykonawcami zewnętrznymi. Zajmuje się doskonaleniem udostępnionych usług oraz wsparciem merytorycznym obsługi i użytkowników systemów MG.

Konrad Wierzchowski

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Biznesowej w Acer Polska. Związany z firmą od 2013 roku. Zajmuje się szkoleniami, konferencjami oraz obsługą klientów w sektorze edukacyjnym i biznesowym. Współtwórca projektu "Specjalista Marki". Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Prywatnie miłośnik militariów i sportu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.